Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola megújult honlapján!

20 ÉVES A DEBRECENI EGYETEM KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA

Debrecenben az első agrártudományi doktori (PhD) programok elfogadását (1993) követően előtérbe kerültek az interdiszciplináris jellegű kutatások, a talaj, a víz- és a környezet tudomány területén. 2000-ben a debreceni egyetemek integrációjával egyidőben Nagy János DSc, professzor kezdeményezte a multidiszciplináris Agrártudományi Doktori Iskola létrehozását és 2002-ben a Magyar Akkreditáció Bizottság akkreditálta (D53) a Kerpely Kálmán Doktori Iskolát. A talajhasználattan és növénytermesztéstan fejlesztését szolgáló programban az együttműködő egyetemi karok és kutatóintézetek (Karcag, Nyíregyháza) tudományos tevékenységét sikerült ötvözni. Kiemelt célként fogalmazódott meg a szakterületen alkalmazható precíziós növénytermesztési technológiák tudományos megalapozása és fejlesztése.

A kutatómunka legfontosabb alapja az Európában egyedülálló és elismert, 1983-ban alapított debreceni Szántóföldi Multifaktoriális Tartamkísérletek (vetésváltás x talajművelés x trágyázás x öntözés x növényszám x genotípus) és azok tudományos eredményei. A program erősségének számított már akkor is a nemzetközi beágyazottság, az oktatók és a hallgatók rendszeresen bemutatták eredményeiket nemzetközi konferenciákon.

A Doktori Iskola jelentősen fejlesztette kutatási spektrumát, kiszélesítette a képzésben részt vevő oktatók körét, a DE Természettudományi Karáról és az ATK Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetéből, törzstagságot és témavezetést is vállalva. A DI több tudományág és kutatási terület – földművelés, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, talajhasználat, talajvédelem, talajjavítás, agrometeorológia, agrár-műszaki, kertészeti biotechnológia – bevonásával kutatja a fenntartható precíziós mezőgazdálkodás leghatékonyabb módjait, módszereit és fejlesztési, innovációs lehetőségeit, amelyhez kiváló feltételeket biztosít együttműködő partnere, a nádudvari KITE Zrt. A Doktori Iskola erőssége, hogy részt vesz a Felsőoktatási Kiválósági Programban a „Vízzel kapcsolatos kutatások”, Precíziós mezőgazdaság tudományos tématerületen. A kutatási eredmények a mezőgazdasági földhasználat, a növénytermesztés hatékonyságának javítását szolgálják, biztosítva azt, hogy a beavatkozások környezetkímélők, valamint eleget tesznek a fenntartható gazdálkodás követelményeinek.

A DI további erőssége, hogy több egyetem doktori iskolájával együttműködve rész vesz az Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban című projektben. A projekt biztosítja a felsőoktatási intézmények számára, a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelését szolgáló humánerőforrás és utánpótlás bővítést, a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése érdekében.

A Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács által kitűzött minőségbiztosítási cél feladatokat a Doktori Iskola folyamatosan teljesítette. A minőség értékelési rendszernek megfelelően biztosította a PhD képzés és tudományos munka kiváló minőségét.

A Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének megfelelően a fokozat megszerzése után oktatói és kutatói pályát választókkal közvetlen kapcsolatban vagyunk és követjük az életútjukat. Akik cégeknél helyezkedtek el, ha van kutatási együttműködés, akkor közvetlenül, a többi volt hallgatóval az Alumni rendszerben tartjuk a kapcsolatot.

Az új honlap célja, hogy kaput nyisson a világra. Reméljük, hogy felkeltettük az Ön érdeklődését és hamarosan hallgatóink körében köszönthetjük.

A Kerpely Kálmán Doktori Iskola Tanácsa

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 11. 09:52