Doktori Programok

Növénytermesztési tudományok doktori program (talaj-növény-élelmiszer modellek)
Programvezető: Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár, DSc

  A Doktori Iskola komplex módon kutatja a földhasználati rendszerek, a mezőgazdálkodás, benne a növénytermesztés interaktív hatásait a természeti erőforrások (víz, talaj, levegő) állapotára, változásaira, valamint a növénytermesztési térben lezajló dinamikus folyamatokra. A Doktori Iskola programjában az oktatás olyan módon történik, hogy elősegítse a PhD képzésben résztvevő hallgatók tudományos témáinak interdiszciplináris megértését, az oktatott tantárgyak nyújtsanak segítséget a kutatási feladatok megoldásához, valamint lehetséges kapcsolódási pontokat hozzon létre a karon oktatott különböző tantárgyakkal. Az oktatás mellett rendkívül fontos a kutatás és innovációs tevékenység fejlesztése, amely olyan összetett projektekben kerül megvalósításra, mint a termőhely- és fajtaspecifikus technológiák, a talaj ökológiai rendszerének, a különböző növényi növekedési folyamatoknak a növény abiotikus és biotikus stresszfaktorainak, a klímaváltozásnak és még számtalan tényezőnek a vizsgálata. Kiemelt feladatunk a kutatási projektekben a fenntartható, környezetbarát technológiai modellek alapjainak interdiszciplináris szemléletű kidolgozása, azok sokszínű, összetett értékelése, mely magába foglalja a talajvédelmet, a talajeróziót, a kémiai és biológiai, valamint fizikai degradációt, a talajéletet, a talaj tápanyagforgalmát és még számos, a növénytermesztési térben lezajlódó ciklikus és nem ciklikus folyamatoknak az elemzését. A kutatási feladatok megoldásához a szántóföldi hátteret több kísérleti telep, bázis szolgáltatja. Ezek közül nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű a Látóképi Kísérleti Telep (létesítés éve: 1983), ahol tartam- és egyéb kísérletekben sokszínű, fajgazdag kutatási projektek kerülnek megvalósításra (őszi búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, repce, csemegekukorica, szója stb.). További fontos kísérletek folynak más kísérleti telepeken is (Hajdúböszörmény, debreceni bemutatókert stb.).

A szántóföldi kísérletek során a hagyományos vizsgálatokon (fenológia, fenometria, agronómia, növényegészségügyi paraméterek stb.) túlmenően egyre fontosabb és egyre bővülő vizsgálatkört jelentenek az in situ non-destruktív növény- és növényfiziológiai vizsgálatok is. A Doktori Iskolában a különböző intézetek és tanszékek között egyre bővülő az a koherens, szakmailag interdiszciplináris jellegű együttműködés, amelyek a tartamkísérletekre épülő, azokat további vizsgálatokkal kiegészítő kooperáció jellemez (pl. őszi búza kénforgalma, talajvízforgalmi vizsgálatok, terményminőség vizsgálatok stb.). Tradicionálisan meghatározó jelentőségű a kutatások során kapott növényi minták (fő- és melléktermékek) sokoldalú minőség vizsgálata más tanszékekkel és kutatókkal kooperálva. A Doktori Iskolának a kutatásaihoz, a PhD hallgatók projektjeinek komplettálásához fontos szerepet játszanak azok a laboratóriumok, amelyek a doktori iskolában szereplő tanszékek kutatási infrastruktúráját szolgálják. Ezek közül kiemelkedően fontosak a növénytani, növényélettani, talajtani, talajökológiai és egyéb vizsgálatokhoz lehetőséget nyújtó laboratóriumok, valamint a minőségvizsgálatot biztosító műszeres háttér is. A minőségvizsgálatoknál rendelkezésre állnak a fehérje, az aminósav, a lisztminőség, az elemtartalom, valamint egyéb beltartalmi mutatók meghatározására alkalmas műszerek. Különleges méréseket tesznek lehetővé a gázkromatográfok, a folyadék kromatográfok, valamint az AAS, GF AAS, ICP, ICPMS, a flow injecton, kaloriméter, NIR eszközök.

A kutatási program szervesen kapcsolódik a különböző hazai és nemzetközi együttműködésekhez. A Doktori Iskolának széleskörű az együttműködése a Debreceni Egyetem releváns karaival, a hazai agrár felsőoktatás intézményeivel, de számos külföldi egyetemmel is szoros kutatási kooperációt alakított ki és folytat (University of Oradea, University of Osijek, Agricultural University of Nitra, BOKU, University of Cluj-Napoka stb.). A kar kiemelt programjához kapcsolódóan nagy figyelmet fordítunk az agrár-környezetvédelmi indikátorok gyakorlati alkalmazására, a megújuló és ciklikus rendszerek tudományos alapjainak erősítésére. Ugyancsak kiemelten fontos az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, azok hatáselemzése a gazdálkodás eredményességére.


Kertészeti tudományok doktori program
Programvezető: Dr. Holb Imre, egyetemi tanár, DSc

  Az Észak-alföldi Régió jövőjében a legfejlettebb kertészeti termesztés csak úgy rendezkedhet be sikerrel közép és hosszútávon, ha a kertészet elméletét a nemzetközileg elismert tudományos színvonalon alapozza meg és végzi. Sikeres működésének feltételét a Debreceni Egyetem biztosítani tudta. Az elmúlt másfél évtizedben korszerű laboratóriumokkal is felszerelt kutatóműhely, sikeres kertészeti kutatásokat végez, a már évek óta sikerrel működő kertészeti tudományterületeken. A kertészeti program kutatási területei, profilja nemzetközi együttműködésekhez is kapcsolódik pl. az Európai Uniós környezetkímélő kertészeti termesztési és növényvédelmi kutatási programokon keresztül. Emellett a DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) gondozásában lévő Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep és Nyíregyházi Kutatóintézet évtizedek óta szolgálja a K+F kutatás hátterét, ahol gyümölcs-, zöldség- és dísznövénykutatások folynak.

Fontos kutatási terület a gyümölcstermesztés biológiai alapjainak fejlesztése; magas antioxidáns aktivitású gyümölcs és zöldségtermékek előállítása, biológiailag aktív anyagokban gazdag gyümölcsfajták/klónok kiválasztása; kiemelt zöldségfajok bioaktív anyagainak vizsgálata; szárazságnak, és légköri aszálynak ellenálló egynyári virágok nemesítése; új dísznövény nemzetség- és fajhibridek előállítása; új, alternatív kertészeti növényfajok biológiai potenciáljának meghatározása és kiterjesztése; lágyszárú és fásszárú növények in vitro szaporítása; gyümölcs termesztéstechnológia (fitotechnika, környezetkímélő termésszabályozás, okszerű növényápolás és növényvédelem) fejlesztése; az okszerű talajhasználat, a talajok termőképességének fenntartása (korszerű, környezetbarát agrotechnika és tápanyag-gazdálkodás, talajkímélő öntözés), a talajélet, talajszerkezet és talajművelés hatásának vizsgálata a víz és tápanyag felvehetőségére és hasznosulására; integrált termesztési rendszerek fejlesztése, harmonizálása a kertészeti ágazatokban; környezetkímélő termesztési és növényvédelmi rendszerek összehasonlítása, technológiáinak gyakorlatban hasznosuló fejlesztése.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 11. 10:03