Bemutatkozás

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola megújult honlapján!

 Az első doktori (PhD) programok elfogadásait követően előtérbe kerültek az interdiszciplináris jellegű kutatások, a talaj, a víz- és a környezet tudomány területeken is. Ez indokolta, hogy a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar jogelődjénél, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen „A talaj, a víz és a környezet közötti kölcsönhatások" címmel új, interdiszciplináris doktori program induljon.

 A doktori program támaszkodott a DATE 1993-ban akkreditált „Növénytermesztés-Agroökológia" PhD programjában kialakult tradíciókra, a tudományos kutatások hagyományaira, a program oktatóinak e téren szerzett oktatási és kutatási tapasztalataira, eredményeire, valamint a kutatásokat támogató infrastruktúrára.

 A talajhasználattan fejlesztését szolgáló programban sikerült ötvözni az együttműködő egyetemek és kutatóintézetek tudományos tevékenységét. Így a közvetlenül érintett természettudományok, műszaki tudományok új kutatási irányai nagyobb hangsúlyt kaptak. Kiemelt célként fogalmazódott meg a szakterületen alkalmazható célravezető környezetvédelmi technológiák tudományos megalapozása és fejlesztése.

 A kutatómunka legfontosabb alapja az Európában egyedülálló és elismert Debreceni Egyetem Agrártudományi Kutató Központ szántóföldi multifaktoriális (vetésváltás x talajművelés x trágyázás x öntözés x növényszám x genotípus) 1983-ban alapított tartamkísérlet és azok tudományos eredményei. A program erősségének számított ezen kívül a nemzetközi beágyazottság, a hallgatók rendszeresen bemutatták eredményeiket nemzetközi konferenciákon.

 2002-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság 2002/2/III. sz. határozatával akkreditálta Multidiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskolát (MAB kódszáma: D53). Majd a MAB plénuma a 2003/5/II/1. sz. határozata alapján meghatározta a doktori iskola tudományterületi és tudományági besorolását: Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.4. Földtudományok), 4. Agrártudományok (4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok).

 Legutóbb 2015-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság 2015/6/XI/1/2/877 sz. határozatával akkreditálta Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskolát (MAB kódszáma: D53). A Doktori Iskolában kiváló tudományos továbbképzés folyik. A Doktori Iskola kihasználja az integrált Debreceni Egyetem különleges lehetőségét, amely biztosítja a különböző tudományterületek, a természettudomány, a gazdálkodás- és a mezőgazdaságtudomány interdiszciplináris oktatási, kutatási együttműködését.

 A korábbi doktori programok és az akkreditált doktori iskola közötti folytonosságot biztosítja, hogy a Doktori Iskola vezetője Nagy János professzor DSc.

 A Doktori Iskola jelentősen fejlesztette kutatási spektrumát, kiszélesítette a képzésben részt vevő oktatók körét.

 A Doktori Iskola több tudományág és kutatási terület – földművelés, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, talajhasználat, talajvédelem, talajjavítás, agrometeorológia, agrár-műszaki, kertészeti biotechnológia – bevonásával kutatja a fenntartható mezőgazdálkodás leghatékonyabb módjait, módszereit és fejlesztési lehetőségeit. A kutatási program célja a mezőgazdálkodással kapcsolatos kutatások kiszélesítése, a precíziós gazdálkodás tudományos megalapozása.

 A kutatási eredmények megalapozzák a mezőgazdasági földhasználat hatékonyságának javítását, biztosítva azt, hogy a beavatkozások környezetkímélők, valamint eleget tesznek a fenntartható gazdálkodás követelményeinek.

 

          Prof. Dr. Nagy János
MTA doktor, Doktori Iskola vezető

Frissítés dátuma: 2019.10.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.